Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Přidělení plné moci v Informačním systému zdravotnických prostředků (ISZP)

Pokud chcete přidělit plnou moc (PM) pro provádění úkonů v ISZP, žádáte o její přidělení elektronicky v rozhraní ISZP.

Podmínkou pro spuštění žádosti o schválení PM je, aby subjekty, které budou v procesu plné moci figurovat, měly založený účet v portálu externích identit, prostřednictvím kterého žádáte o přístup do ISZP a zároveň nastavujete uživatelské účty.

Popis žádosti o přístup je dostupný ZDE.

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, pak můžete zahájit žádost o schválení PM v ISZP. Průběh procesu se odvíjí od způsobu vašeho přihlášení do ISZP:

 

Situace 1

  • Zmocněnec i zmocnitel přistupují do ISZP přes NIA
  • Žádost v ISZP podává zmocnitel

V rámci žádosti označíte jednotlivé strany, zvolíte rozsah PM dle modulů a žádost podáte. Proces tímto končí a SÚKL vaši žádost o PM schválí. Po schválení bude mít zmocněnec přístup do účtu zmocnitele v ISZP.

Situace 2

  • Zmocněnec i zmocnitel přistupují do ISZP přes NIA
  • Žádost v ISZP podává zmocněnec

V rámci žádosti označíte jednotlivé strany, zvolíte rozsah PM dle modulů a žádost podáte. V rozhraní ISZP si stáhnete vygenerovaný formulář PM, který obě strany podepíší a zajistí úřední ověření podpisů. Originál zasíláte standardní cestou na SÚKL a scan originálu nahráváte do žádosti o PM v ISZP. SÚKL po obdržení originálu posoudí PM a žádost o PM potvrdí nebo zamítne.

Situace 3

  • Zmocněnec přistupuje do ISZP přes NIA, účet zmocnitele zakládá zmocněnec v rámci žádosti o přístup, tj. zmocnitel nemá přístup přes NIA
  • Žádost v ISZP podává zmocněnec

V rámci žádosti označíte jednotlivé strany, zvolíte rozsah PM dle modulů a žádost podáte. V rozhraní ISZP si stáhnete vygenerovaný formulář PM, který obě strany podepíší a zajistí úřední ověření podpisů. Originál zasíláte standardní cestou na SÚKL a scan originálu nahráváte do žádosti o PM v ISZP. SÚKL po obdržení originálu posoudí PM a žádost o PM potvrdí nebo zamítne.

 

Situace 4

  • Zmocněnec ani zmocnitel nemají přístup přes NIA
  • Žádost v ISZP podává zmocněnec/zmocnitel

V rámci žádosti označíte jednotlivé strany, zvolíte rozsah PM dle modulů a žádost podáte. V rozhraní ISZP si stáhnete vygenerovaný formulář PM, který obě strany podepíší a zajistí úřední ověření podpisů. Originál zasíláte standardní cestou na SÚKL a scan originálu nahráváte do žádosti o PM v ISZP. SÚKL po obdržení originálu posoudí PM a žádost o PM potvrdí nebo zamítne.

Doplňující informace

Plná moc vagendě úhrad zdravotnických prostředků vpřípadě, kdy chce být zastoupen výrobce ZP či zplnomocněný zástupce výrobce ZP usazeného mimo EU, musí být vsouladu s § 39r odst. 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejné zdravotním pojištění.

Ve výše uvedeném případě dokládá ohlašovatel kopii písemného pověření k jednání podle části VII zákona č. 48/1997 Sb. s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi v rámci žádosti o schválení PM v ISZP v obecné části, kam se vkládají přílohy.

VZORY PLNÝCH MOCÍ VYUŽÍVANÝCH V ISZP

Žádost o přístup - pověření zaměstnance

Žádosti o přístup - plná moc na jiný subjekt

ISZP - generovaná plná moc

Sekce regulace zdravotnických prostředků

9. 2. 2024