Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Seminář č. 14 - Povinnosti distributorů a dovozců zdravotnických prostředků

TÉMA: Povinnosti distributorů a dovozců zdravotnických prostředků

Organizuje: Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

Seminář bude zaměřen na povinnosti hospodářských subjektů v rámci kontrolní praxe. Dodržování povinností dle platné legislativy.

 

Datum konání: 07. 12. 2023 od 09:00 hod do cca 12:30 hod

Okruhy semináře:
Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL minimálně den před konáním semináře.

PROGRAM

PREZENTACE


Místo konání:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24), on-line připojení nebude možné

 

Přihlášení:
Přihlásit se na seminář můžete pomocí rezervačního systému 


Uzávěrka přihlášek: 05. 12. 2023 nebo při naplnění kapacity sálu.

 

Semináře není zpoplatněn.

 

Maximální počet přítomných účastníků: 90

 

Potvrzení o účasti na semináři bude rozesláno elektronicky po ukončení semináře.

Ze semináře je možné odhlášení nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Přihlášení je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. V případě neomluvené absence na semináři si SÚKL vyhrazuje právo odmítnout přihlášení účastníka v následujících 6 měsících (z důvodu zajištění kapacity pro všechny zájemce o danou problematiku) - děkujeme za pochopení!

 

Dotazy:
Zaslání případných dotazů bude možné na emailovou adresu seminarezp@sukl.cz do 5. 12. 2023.

Cílová skupina:

Distributoři a dovozci zdravotnických prostředků

Garant: Ing. Martin Tulis


Organizační dotazy:

Mgr. Petra Remešová, tel. č.: 272 185 262, e-mail: seminarezp@sukl.cz

 

Upozorňujeme účastníky semináře, že z kapacitních důvodů není možné parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.