Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Seminář č. 9 – Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

 

TÉMA: Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

 

Organizuje: Oddělení dozoru nad reklamou zdravotnických prostředků

 

Cílem semináře je seznámení účastníků s požadavky zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Téma a rozsah semináře bude shodný se seminářem, který se konal na Ústavu dne 23. 11. 2023.

 

Datum konání: 21. 3. 2024 od 09:00 hod do cca 14:00 hod

Okruhy semináře: Prezentace budou k dispozici na webových stránkách SÚKL minimálně den před konáním semináře.

PREZENTACE
 

Místo konání:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24), on-line připojení nebude možné.

 

Přihlášení:
Přihlásit se na seminář můžete pomocí rezervačního systému na tomto odkaze: rezervačním systému
Uzávěrka přihlášek: 15. 3. 2024 nebo při naplnění kapacity sálu. V případě, že by byla kapacita v rezervačním systému vyčerpána napište váš zájem o tuto oblast na seminarezp@sukl.cz.

 

 

Maximální počet přítomných účastníků: 90

Ze semináře je možné odhlášení nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Přihlášení je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. V případě neomluvené absence na semináři si SÚKL vyhrazuje právo odmítnout přihlášení účastníka v následujících 6 měsících (z důvodu zajištění kapacity pro všechny zájemce o danou problematiku) - děkujeme za pochopení!

 

Dotazy:
Dotazy zasílejte na emailovou adresu: seminarezp@sukl.cz do 11. 3. 2024.

Cílová skupina:

Zainteresované subjekty, kterých se tato oblast týká (zadavatelé, zpracovatelé, šiřitelé reklamy, odborníci, poskytovatelé zdravotních služeb a jejich zaměstnanci, veřejnost, pacientské organizace).

Garant: Ing. Lenka Hrušková


Organizační dotazy:

Mgr. Petra Remešová, tel. č.: 272 185 125, e-mail: seminarezp@sukl.cz

MUDr. Doubravka Košťálová, tel. č.: 272 185 125, e-mail: seminarezp@sukl.cz

 

V rámci konání semináře bude možné zakoupit občerstvení na místě (platba výlučně kartou).

 

Upozorňujeme účastníky semináře, že z kapacitních důvodů není možné parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.