Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Terapeutické systémy BEMER Classic und Pro - nebezpečí pro pacienty

 

Výrobce zdravotnického prostředku Terapeutické systémy BEMER Classic und Pro (výr. č. 410200, výr. č. 420200, výr. č.410100, výr. č. 420100), BEMER Int. AG, Austraße 15, 9595 Triesen, LICHTENŠTEJNSKO identifikoval případy, u nichž nebylo možno s jistotou vyloučit spojitost mezi použitím terapeutického systému BEMER a technickou závadou inzulinové pumpy, resp. chybnou funkcí kardiostimulátoru (aktivní medicínské implantáty).

Nelze vyloučit, že elektromagnetická pole, která vznikají v terapeutickém systému BEMER,tyto poruchy vyvolala.

U pacientů, kteří nosí aktivní medicínské implantáty (např. kardiostimulátory, defibrilátory,mozkové stimulátory, svalové stimulátory) nebo implantáty určené k dávkování medikamentů (např. infuzní pumpy), by mohlo při používání terapeutického systému BEMER dojít k jejich poruše nebo chybné funkci.

Na základě výše uvedeného výrobce doporučuje u pacientů, kteří nosí aktivní medicínský implantát vedoucí ke stimulaci (např.kardiostimulátor, defibrilátor, mozkový stimulátor nebo svalový stimulátor), nesmí být terapeutický systém BEMER nadále aplikován, ledaže by jeho použití pacientovi výslovně
povolil odborný lékař poté, co individuálně posoudil všechna rizika.
 

Podrobné informace naleznete zde

Odbor zdravotnických prostředků

10. 2. 2021