Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Výskyt padělků zdravotnických prostředků: MaioRegen a RegenOss

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) obdržel informaci o výskytu padělků zdravotnických prostředků MaioRegen – Osteochondrální náhrady a RegenOss – Kostní náhrady, výrobce: Fin-Ceramica Faenza S.p.A na území Turecka od zástupce společnosti ALINEX – Kácovská, s.r.o.

Bezpečnostní upozornění včetně obrázků, jak poznat padělané MaioRegen – Osteochondrální náhrady a RegenOss – Kostní náhrady, naleznete zde: Bezpečnostní upozornění + Jak identifikujete padělané zdravotnické prostředky – MaioRegen a RegenOss.

U padělků nelze zaručit jejich bezpečnost a účinnost. SÚKL doporučuje, aby poskytovatelé zdravotních služeb provedli kontrolu používaných osteochondrálních a kostních náhrad a zajistili tak poskytování zdravotní péči pouze originálními náhradami.

V případě, že poskytovatel zdravotních služeb pojme podezření, že se jedná o padělek předmětného zdravotnického prostředku, doporučuje se jej nepoužít a kontaktovat místního zástupce výrobce – společnost ALINEX – Kácovská, s.r.o. – p. Milana Kácovského – obchodního ředitele, e-mail: milan.kacovsky@alinex.cz, který jim pomůže určit, zda je prostředek autentický.

Oddělení klinického hodnocení ZP a vigilance

17.12. 2019