Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Registr zdravotnických prostředků

Dne 1. 5. 2015 byl spuštěn Registr zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO") dle § 78 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZP“). RZPRO je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky. Cílem RZPRO je shromažďovat data o registrovaných osobách zacházející se zdravotnickými prostředky, informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích, o certifikátech vydaných notifikovanými osobami se sídlem v České republice, o nežádoucích příhodách a o bezpečnostních nápravných opatřeních a informace o klinických zkouškách.

Registr zdravotnických prostředků naleznete zde

Budoucí systémové zaštítění oblasti regulace zdravotnických prostředků