Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality a informace

12.7.2021

Co bude následovat po skončení povolení ministerstva zdravotnictví (výjimk

23.6.2021

Švýcarsko se až dosud účastnilo vnitřního trhu Evropské unie se zdravotnickými prostředky na základě dohody MRA o vzájemném uznávání mezi EU a Švýcarskem. Od účinnosti MDR, tj. 26. 5.

17.6.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že s účinností zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.

11.6.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv si cení Vaší zpětné vazby. Proto Vás žádáme o vyplnění našeho elektronického dotazníku spokojenosti zákazníka.

09.6.2021

V souladu s článkem 60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č.

01.6.2021

Upozorňujeme, že v rámci sjednocení praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) dochází ke změně v požadavcích na předkládané plné moci pro potřeby ohlašování úhrad zdravotnických p

31.5.2021

Na základě změny zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 26. 5.

24.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků zveřejnil podrobné informace k dozoru nad reklamou zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v sekci

18.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že 17. 5. 2021 Evropská komise spustila UDI helpdesk.

State Institute for Drug Control launched the Medical Device National Information System on April 1st, 2018.

The System shall provide information on medical devices to patients and professionals. The Institute thereby meets the provisions stipulated by Section 77 of the Act no. 268/ 2014 Coll., on Medical Devices.