Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality a informace

14.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že 15.04.2021 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna prováděcí rozho

06.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že Evropská komise zveřejnila plnou verzi Evropské nomenklatury zdravotnických prostředků - EMDN, která bude bezúplatně využívána v souladu s článkem 26 n

15.4.2021

Žadatelé, kterým bylo na základě jejich žádosti uděleno povolení vydané Ministerstvem zdravot

14.4.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že byly zveřejněny Otázky a odpovědi k agendě registrace osob a notifikace zdravotnických prostředků platné od 26. 5. 2021.

09.4.2021

Ethylenoxid (EO) se běžně používá jako jedna z metod sterilizace zdravotnických prostředků (ZP), mezi které řadíme také samostatně balené odběrové tampony/tyčinky.

18.3.2021

Vlastní prodej testů není nijak omezen, např. na výrobce/dovozce, výdejnu zdravotnických prostředků nebo lékárnu. V rámci dodavatelského řetězce tedy může být zapojen i prostředník.

15.3.2021

V souvislosti s blížící se účinností nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR

09.3.2021

Žadatelé, kterým bylo na základě jejich žádos

09.3.2021

V případě, že platnost registrované činnosti/osoby uplyne za méně jak 6 měsíců, je třeba požádat o její prodloužení prostřednictvím RZPRO.

State Institute for Drug Control launched the Medical Device National Information System on April 1st, 2018.

The System shall provide information on medical devices to patients and professionals. The Institute thereby meets the provisions stipulated by Section 77 of the Act no. 268/ 2014 Coll., on Medical Devices.