Aktuality a informace

27.3.2020

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že 25.03.2020 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna prováděcí rozhodnutí o harmonizovaných normách pro zdravotnické prostředky:

26.3.2020

Evropská komise 25. 3. 2020 oznámila přípravné práce na návrhu, kterým by byla odsunuta účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5.

25.3.2020

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že byl zveřejněn Manuál č.

23.3.2020

Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení:

19.3.2020

Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení:

19.3.2020

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že v případě vydání Certifikátu volného prodeje dle § 37 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.

18.3.2020

Pravomocným rozhodnutím SÚKL vydaným v souladu s § 39 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.

10.3.2020

Z důvodu opatření vydaného vládou ČR, kdy došlo k zákazu akcí nad 100 lidí,  se termín semináře

05.2.2020

Odbor zdravotnických prostředků zveřejnil informace pro žadatele o vyjádření SÚKL k dispozičnímu řešení zdravotnického zařízení lékárenské péče (výdejny zdravotnických prostředků) a o souhlasné záv

15.1.2020

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že na stránkách Evropské komise byly zveřejněny dokumenty s informacemi k Evropské nomenklatuře zdravotnických prostředků.

State Institute for Drug Control launched the Medical Device National Information System on April 1st, 2018.

The System shall provide information on medical devices to patients and professionals. The Institute thereby meets the provisions stipulated by Section 77 of the Act no. 268/ 2014 Coll., on Medical Devices.