Systém vigilance

Systémem vigilance pro zdravotnické prostředky (Medical Devices Vigilance System) se dle § 69 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů rozumí „systém oznamování a vyhodnocování nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření týkajících se zdravotnických prostředků“.

Účelem tohoto systému je zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů, uživatelů a třetích osob snižováním pravděpodobnosti opakování stejného typu nežádoucí příhody na různých místech v různou dobu.