Aktuality a informace

09.6.2021

V souladu s článkem 60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č.

01.6.2021

Upozorňujeme, že v rámci sjednocení praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) dochází ke změně v požadavcích na předkládané plné moci pro potřeby ohlašování úhrad zdravotnických p

31.5.2021

Na základě změny zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 26. 5.

24.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků zveřejnil podrobné informace k dozoru nad reklamou zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v sekci

18.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že 17. 5. 2021 Evropská komise spustila UDI helpdesk.

14.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že 15.04.2021 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna prováděcí rozho

06.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že Evropská komise zveřejnila plnou verzi Evropské nomenklatury zdravotnických prostředků - EMDN, která bude bezúplatně využívána v souladu s článkem 26 n

15.4.2021

Žadatelé, kterým bylo na základě jejich žádosti uděleno povolení vydané Ministerstvem zdravot

14.4.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že byly zveřejněny Otázky a odpovědi k agendě registrace osob a notifikace zdravotnických prostředků platné od 26. 5. 2021.