Aktuality a informace

09.4.2021

Ethylenoxid (EO) se běžně používá jako jedna z metod sterilizace zdravotnických prostředků (ZP), mezi které řadíme také samostatně balené odběrové tampony/tyčinky.

18.3.2021

Vlastní prodej testů není nijak omezen, např. na výrobce/dovozce, výdejnu zdravotnických prostředků nebo lékárnu. V rámci dodavatelského řetězce tedy může být zapojen i prostředník.

15.3.2021

V souvislosti s blížící se účinností nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR

09.3.2021

V případě, že platnost registrované činnosti/osoby uplyne za méně jak 6 měsíců, je třeba požádat o její prodloužení prostřednictvím RZPRO.

01.3.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že Státní ústav pro kontrolu léčiv není oprávněn v souladu se zněním §4 odst. 8 Nařízení vlády 56/2015 Sb.

01.3.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že ve Sbírce zákonů byly publikovány zákony pokrývající agendu zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, jejichž účin

25.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo seznam antigenních testů, pro které vydalo výjimku podle § 4 odst. 8 Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. pro použití laickou osobou.

25.2.2021

Respirátory a roušky se v posledním roce staly naší běžnou výbavou. Funkční a bezpečné zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky potřebují zdravotníci, lékárníci, učitelé i veřejnost.

24.2.2021

Odbor zdravotnických prostředků oslovuje společnosti, které mají notifikované zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“) v Registru zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“) dle § 33 zákona č.