Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality a informace

15.9.2021

 

Úvod

 

12.8.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že byla zveřejněna česká verze dokumentu MDCG 2021- 6 Otázky a odpovědi týkající se klinických zkoušek.

19.7.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel informaci o bezpečnostních nápravných opatřeních v terénu týkajících se zdravotnických prostředků pro oblast spánkové medicíny a ventilace

12.7.2021

Co bude následovat po skončení povolení ministerstva zdravotnictví (výjimk

23.6.2021

Švýcarsko se až dosud účastnilo vnitřního trhu Evropské unie se zdravotnickými prostředky na základě dohody MRA o vzájemném uznávání mezi EU a Švýcarskem. Od účinnosti MDR, tj. 26. 5.

17.6.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že s účinností zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.

11.6.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv si cení Vaší zpětné vazby. Proto Vás žádáme o vyplnění našeho elektronického dotazníku spokojenosti zákazníka.

09.6.2021

V souladu s článkem 60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č.

01.6.2021

Upozorňujeme, že v rámci sjednocení praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) dochází ke změně v požadavcích na předkládané plné moci pro potřeby ohlašování úhrad zdravotnických p