Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality a informace

31.5.2021

Na základě změny zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 26. 5.

24.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků zveřejnil podrobné informace k dozoru nad reklamou zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v sekci

18.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že 17. 5. 2021 Evropská komise spustila UDI helpdesk.

14.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že 15.04.2021 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna prováděcí rozho

06.5.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že Evropská komise zveřejnila plnou verzi Evropské nomenklatury zdravotnických prostředků - EMDN, která bude bezúplatně využívána v souladu s článkem 26 n

15.4.2021

Žadatelé, kterým bylo na základě jejich žádosti uděleno povolení vydané Ministerstvem zdravot

14.4.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že byly zveřejněny Otázky a odpovědi k agendě registrace osob a notifikace zdravotnických prostředků platné od 26. 5. 2021.

09.4.2021

Ethylenoxid (EO) se běžně používá jako jedna z metod sterilizace zdravotnických prostředků (ZP), mezi které řadíme také samostatně balené odběrové tampony/tyčinky.

18.3.2021

Vlastní prodej testů není nijak omezen, např. na výrobce/dovozce, výdejnu zdravotnických prostředků nebo lékárnu. V rámci dodavatelského řetězce tedy může být zapojen i prostředník.