Aktuality a informace

01.3.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že Státní ústav pro kontrolu léčiv není oprávněn v souladu se zněním §4 odst. 8 Nařízení vlády 56/2015 Sb.

01.3.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že ve Sbírce zákonů byly publikovány zákony pokrývající agendu zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, jejichž účin

25.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo seznam antigenních testů, pro které vydalo výjimku podle § 4 odst. 8 Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. pro použití laickou osobou.

25.2.2021

Respirátory a roušky se v posledním roce staly naší běžnou výbavou. Funkční a bezpečné zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky potřebují zdravotníci, lékárníci, učitelé i veřejnost.

24.2.2021

Odbor zdravotnických prostředků oslovuje společnosti, které mají notifikované zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“) v Registru zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“) dle § 33 zákona č.

19.2.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)* všechny zdravotnické prostředky (ZP) a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) uveden

17.2.2021

Evropská komise vydala dokument popisující, jakým způsobem budou přidělovány identifikátory tzv.

02.2.2021

S blížící se účinnosti  

29.1.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že v důsledku účinnosti Brexitu od 1. 1.