Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace pro ohlašovatele – podání meziročního navýšení pro rok 2024

Sekce regulace zdravotnických prostředků upozorňuje ohlašovatele, že byla zveřejněna šablona k podání meziročního navýšení ceny původce pro rok 2024. Soubor kalkuluje s DPH 15 %. K případnému snížení DPH z 15 % na 12 % dodáváme, že se čeká na dokončení legislativního procesu, podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Aktualizované verze informací a doporučujících pokynů k reklamě na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Ústav upozorňuje na vydané aktualizované verze informací a doporučujících pokynů k reklamě na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, které jsou dostupné také na https://www.sukl.cz/sukl/obecne-pokyny-a-formulare. Informace a doporučující pokyny jsou aktualizované z důvodu změn dané novelami v legislativě, která se týká zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

1. 11. 2023

Seminář č. 10 - Studie funkční způsobilost dle IVDR

Datum konání: 07.11. 2023 od 09:00 hod do cca 12:00 hod

Legislativní rámec pro podávání žádostí o povolení studií funkční způsobilosti, vymezení jak zadavatel v praxi zjistí, zda SFZ, kterou hodlá provádět, podléhá povinnosti podat žádost o povolení, resp. povinnosti zaslat oznámení o provádění Ústavu

Okruhy semináře: Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici  minimálně den před konáním semináře.
Místo konání: